Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Poniżej zostały załączone pliki dotyczące zasad finansowania:

  • wyjazdów pracowników UEK do uczelni zagranicznych
  • przyjazdów pracowników z uczelni zagranicznych do UEK

w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych plików.

 

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów pracowników UEK w ramach programu Erasmus+ KA 107 (Rok akademicki 16/17)

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów pracowników UEK w ramach programu Erasmus+ KA 103 (Rok akademicki 16/17)

Uczelniane zasady finansowania przyjazdu pracowników z zagranicy do UEK w ramach programu Erasmus+ KA 107 (Rok akademicki 16/17)