Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Zachęcamy pracowników naukowo-dydaktycznych do zapoznania się z ofertą programów edukacyjnych, dzięki którym istnieje możliwość wyjazdu na krótkotrwale stypendia zagraniczne do uczelni partnerskich UEK. Współpraca z uczelniami zagranicznymi stwarza możliwość nawiązania cennych kontaktów, umożliwia podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń w zakresie procesu dydaktycznego.

Wyjazdy odbywają się w ramach następujących programów:

ERASMUS+
CEEPUS
Umowy  o współpracy wielostronnej