Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

ERASMUS+ KA 103

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Erasmus+ KA103 - skierowanie dla nauczycieli akademickich

Erasmus+ KA103 - skierowanie dla pracowników administracyjnych

Erasmus+ KA103 Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement

Erasmus+ KA103 Staff Mobility for Training Mobility Agreement

Erasmus+ KA103 Formularz zgłoszeniowy dla pracowników administracyjnych

Erasmus+ KA103 Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli akademickich

Erasmus+ KA103 Confirmation letter dla pracowników administracyjnych

Erasmus+ KA103 Confirmation Letter dla nauczycieli akademickich

Erasmus+ KA103 Raport z wyjazdu zagranicznego - wykładowcy

Erasmus+ KA103 Raport z wyjazdu zagranicznego - administracja

Erasmus+ KA103 Umowa finansowa dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Erasmus+ KA103 Umowa finansowa dla pracowników administracyjnych


Erasmus+ KA107

Erasmus+ KA107 Raport z wyjazdu zagranicznego - wykładowcy

Erasmus+ KA107 Raport z wyjazdu zagranicznego - administracja


Pozostałe

Instrukcja wyjazdowa krok po kroku

• Wniosek wyjazdowy - delegacja 

• Wniosek wyjazdowy - skierowanie 

• Zgłoszenie informacji o wyjeździe

• Formularz przelewu

• Rozliczenie wyjazdu zagranicznego - delegacja

• Rozliczenie wyjazdu zagranicznego - skierowanie

 Wysokość diet zagranicznych pobytowych i hotelowych

•  Uchwała Senatu UEK nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku ws. krótkoterminowej międzynarodowej wymiany grup studenckich

- załącznik 1

- załącznik 2

• Zarządzenie Rektora nr R-0121-43/2010 z 5 lipca 2010 r. ws. warunków kierowania pracowników za granicę oraz zasad odbywania podróży służbowych poza granicami kraju

- załącznik 

• Uchwała Senatu UEK nr 30/2009 z 14.09.2009 r. ws. warunków i trybu kierowania przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych