Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Zachęcamy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do zapoznania się z ofertą programów edukacyjnych, dzięki którym istnieje możliwość wyjazdu na krótkotrwale stypendia zagraniczne do uczelni partnerskich UEK. Współpraca z uczelniami zagranicznymi stwarza możliwość nawiązania cennych kontaktów, umożliwia podnoszenie poziomu kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń w zakresie procesów administracyjnych.

Wyjazdy odbywają się w ramach programu ERASMUS+ .