Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Dział Współpracy Międzynarodowej

Budynek "Księżówka"

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków


Pracownicy

mgr Agnieszka Nawrocka - Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

tel. +48 12 293 5103, email: Agnieszka.Nawrocka@uek.krakow.pl


mgr Izabela Nowakowska

tel. +48 12 293 7499, email: Izabela.Nowakowska@uek.krakow.pl

- koordynacja zawierania umów międzynarodowych o współpracy bezpośredniej

- koordynacja międzynarodowej wymiany pracowników

- przygotowanie dokumentów na posiedzenia komisji rekrutacyjnych

- prowadzenie kontaktów z partnerami zagranicznymi


mgr Joanna Kucharzyk

tel. +48 12 293 5416, email: Joanna.Kucharzyk@uek.krakow.pl

- koordynacja i obsługa bazy ofertowej DWM

- koordynacja wymiany międzynarodowej pracowników

- kontakty z partnerami zagranicznymi


mgr Marta Pytel

tel. + 48 12 293 5798, email: Marta.Pytel@uek.krakow.pl

- obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni


mgr Bartłomiej Suder

tel. +48 12 293 5079, email: Bartlomiej.Suder@uek.krakow.pl

-obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni


mgr Renata Wydmańska

tel. + 48 12 293 5415, email: Renata.Wydmanska@uek.krakow.pl

- koordynacja zawierania umów międzynarodowych o współpracy bezpośredniej

- koordynacja wymiany międzynarodowej pracowników (staże naukowo-badawcze)

- koordynacja staży dydaktycznych w ramach programu CEEPUS

- organizacja pobytu gości zagranicznych UEK

- nadzór nad archiwizacją dokumentacji


inż. Maciej Pyrzyński

tel. + 48 12 293 7441, email: Maciej.Pyrzynski@uek.krakow.pl

- koordynacja i obsługa bazy ofertowej DWM

- koordynacja strony internetowej DWM

- nadzór nad archiwizacją dokumentacji