Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE przynależy do sieci i stowarzyszeń międzynarodowych, takich jak:

1) NIBES (Network of International Business and Economics Schools)

Strona internetowa: https://www.nibes.org/

Certyfikat przynależności: > Certyfikat <

2) EUA (European Universities Association)

Strona internetowa: https://eua.eu/

3) MCO (Magna Charta Observatory)

Strona internetowa: http://www.magna-charta.org/

4) ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region)

Strona internetowa: http://www.asecu.gr/index_en.html

5) UNeECC (University Network of the European Capitals of Culture)

Strona internetowa: https://uneecc.org/

6) KUN (Krakow Universities Network)