Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie współpracuje z ponad 200 uczelniami na całym świecie. Poniżej zamieszczona jest lista uczelni partnerskich, które prowadzą z UEK-iem wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych.

 

Uczelnie współpracujące w ramach programu Erasmus+