Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

01-02-2018

 

Szanowni Państwo,

W celu uniknięcia dostarczania do Działu błędnych formularzy "Skierowanie" na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ KA 107, linki z dokumentem zostały zablokowane. Dokumenty zostaną wkrótce skorygowane o prawidłowe dane i zamieszczone z powrotem na naszej stronie.

 

11-01-2018

 

W dniu dzisiejszym upływa termin przyjmowania Państwa dokumentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ KA 107 oraz Erasmus+ KA 103 dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Będziemy przyjmować Państwa dokumenty do godz. 16:00 w pokoju K-7, bud. Księżówka, 1sze piętro.

 

08-01-2018

 

Szanowni Państwo,

Wkrótce zostaną zamieszczone na naszej stronie tabele dotyczące współpracy międzynarodowej UEK z uczelniami zagranicznymi. Zamieszczone zostaną informacje dot. uczelni współpracujących w ramach:

  • Programu Erasmus+ KA 103
  • Programu Erasmus+ KA 107
  • Umów bilateralnych i wielostronnych
  • Sieci CEEPUS

Również zostaną umieszczone informacje na temat grantów i stypendiów dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów.

Pracowników UEK, którzy jeszcze nie są zapisani do naszego systemu ofertowego, zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

 

13-12-2017

 

W dniu dzisiejszym zamieściliśmy dla Państwa ofertę wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ KA107. Oferty są skierowane zarówno do pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi UEK. 

Będziemy przyjmować Państwa formularze zgłoszeniowe, dokumenty course/training description oraz CV (w przypadku nauczycieli akademickich) do dnia 11 stycznia 2018 roku.

Poniżej zamieszczono linki do oferty wraz z załącznikami i szczegółowymi informacjami:

- Erasmus+ KA 107 (III Edycja) dla pracowników administracyjnych

- Erasmus+ KA 107 (III Edycja) dla nauczycieli akademickich

 

06-12-2017

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania dokumentów do rekrutacji na wyjazdy z programu Erasmus+ KA 103 dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi UEK.

Będziemy przyjmować Państwa formularze zgłoszeniowe oraz dokumenty Staff Mobility For Training do dnia 11 stycznia 2018 roku.

Oferty wraz z formularzami zgłoszeniowymi i szczegółowymi informacjami dostępne są na stronie:

http://www.iro.uek.krakow.pl/wyjazdy-i-przyjazdy/administracyjni.html

 

Zamieściliśmy również dla Państwa oferty International Week u naszych zagranicznych partnerów. Oferty są skierowane zarówno dla pracowników administracyjnych, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych.

- oferty International Week dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi UEK:

http://www.iro.uek.krakow.pl/wyjazdy-i-przyjazdy/administracyjni/international-week-za-granica-.html

- oferty International Week dla pracowników naukowo-dydaktycznych UEK:

http://www.iro.uek.krakow.pl/wyjazdy-i-przyjazdy/naukowo-dydaktyczni/international-week-za-granica.html